کاربرگه

Found 38 results
فیلترها: کلیدواژه is داستان‌ تاریخی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
آل سویریدوف, از تیروکمان تا موشک. گوتنبرگ, تهران, ص ٣٥ص, نوشته شده.
عبدالحمید جوده سحار, جنگ احد. دفتر نشر فرهنگ اسلامی, تهران, ص [١٦] ص, نوشته شده.
عبدالکریم بی آزار شیرازی, جنگ بدر, رهبری سیاسی، نظامی و مذهبی. دفتر نشر فرهنگ اسلامی, تهران, ص ١٦ ص, نوشته شده.
عبدالکریم بی آزار شیرازی, جنگ حنین. دفتر نشر فرهنگ اسلامى, تهران, ص ١٦ ص, نوشته شده.
عبدالحمید جوده سحار, جنگ خندق. دفتر نشر فرهنگ اسلامى, تهران, ص ١٦ ص, نوشته شده.
میرابوالفتح دعوتی, حضرت داود. رسالت قلم، مرکز مطبوعاتی دارالتبلیغ اسلامی, قم, ص ۳۲ ص, نوشته شده.
عبدالحمید جوده سحار, دوران جوانی. دفتر نشر فرهنگ اسلامى, تهران, ص ١٤ ص, نوشته شده.
عبدالحمید جوده سحار, دوران شکنجه و رنج. دفتر نشر فرهنگ اسلامى, تهران, ص ١٦ ص, نوشته شده.
عبدالکریم بی آزار شیرازی, صدور انقلاب. دفتر نشر فرهنگ اسلامى, تهران, ص ١٦ ص, نوشته شده.
عبدالحمید جوده سحار, صلح حدیبیه. دفتر نشر فرهنگ اسلامی, تهران, ص ١٦ ص, نوشته شده.
عبدالکریم بی آزار شیرازی, فتح مکه. دفتر نشر فرهنگ اسلامی, تهران, ص ١٦ ص, نوشته شده.
محمد مقیمی, لشگر فیل. معراجی, تهرا, ص ١٦٠ص, نوشته شده.
علی مقدم منش, مالک اشتر. آزادی, قم, ص ٣٢ ص, نوشته شده.
عبدالحمید جوده سحار, محاصره اقتصادی. دفتر نشر فرهنگ اسلامی, تهران, ص ١٦ ص, نوشته شده.
عبدالحمید جوده سحار, میلاد پیامبر. دفتر نشر فرهنگ اسلامی, تهران, ص [۱۲] ص, نوشته شده.
عبدالحمید جوده سحار, نخستین کسانی که اسلام آوردند. دفتر نشر فرهنگ اسلامی, تهران, ص ١٦ ص, نوشته شده.
عبدالکریم بی آزار شیرازی, هجرت به حبشه. دفتر نشر فرهنگ اسلامی, تهران, ص ١٤ ص, نوشته شده.
عبدالحمید جوده سحار, هجرت به مدینه. دفتر نشر فرهنگ اسلامى, تهران, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
۱۳۶۳
طاهرپور، پوراندخت و رضوانی, فریده, کتابهای تاریخی برای کودکان و نوجوانان. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [١٢٢] – ١٢٧, ۱۳۶۳.
۱۳۵۷
رحیم شریف مهر, علم مقدس, و چند داستان دیگر از محال آلان بر آغوش. ساوالان, تبریز, ص ٤٤ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۵
میلیتسا ادوینوونا ماتیو, یک روز زندگى پسرک قبطى, (داستان تاریخی). توكا, تهران, ص ۱۸۸ ص, ۱۳۵۵.
۱۳۵۴
والتر اسکات, آیوانهو. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٠ص, ۱۳۵۴.
۱۳۵۲
داروتیا فرانسس فیشر (کنفیلد), آزادی و استقلال دنیای نو. فرانكلین، امیركبیر، نیل, تهران، نيويورک, ص ١٧٣ص, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
احسان یارشاطر, داستانهای ایران باستان, مبتنى بر آثار اوستایى- فارسى باستان- پهلوى – پارتى - سعدى. بنگاه ترجمه و نشركتاب, تهران, ص ۱۸۷ص, ۱۳۵۱.
مصطفی زمانی, قصه های اسلامی ماه. پیام اسلام, قم, ص ٢ ج, ۱۳۵۱.
طاهرپور، پوراندخت و رضوانی, فریده, کتابهای تاریخی برای کودکان و نوجوانان. گزارش شورای کتاب کودک, ص ٦-١١, ۱۳۵۱.
۱۳۵۰
فروغ ارباب, نبرد با اهرمن, "زندگى زرتشت". امیركبیر, تهران, ص ٦٥ ص, ۱۳۵۰.
۱۳۴۷
هوارد ملوین فاست, اسپارتاکوس. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٢ ص, ۱۳۴۷.
۱۳۴۳
نیکلای واسیلویچ گوگول, تاراس بولبا. كتابهاى جيبى، اميركبير, تهران, ص ۲۰۵ص, ۱۳۴۳.
۱۳۳۹
فرانسيس ون ميسن, از جان گذشتگان. نيل، اميركبير، فرانكلين, تهران، نيويورك, ص ۱۲۵ص, ۱۳۳۹.
۱۳۳۸
علی نصر, هنرآموز دوشیزگان, مختص سال دوم مدارس نسوان. کتابخانه نهضت شرق, طهران, ص ج, ۱۳۳۸.
۱۳۳۶
احسان یارشاطر, داستانهای ایران باستان‌. وزارت فرهنگ‌، اداره مطالعات و برنامه‌ها, تهران‌, ص ۱۸۷ص‌, ۱۳۳۶.
۱۳۳۵
والتر اسکات, آیوانهو. بنگاه مطبوعاتی آرمان, تهران, ص ١٤٤ص, ۱۳۳۵.
والتر اسکات, کنتین دوروارد. بنگاه مطبوعاتی پاینده, تهران, ص ١٤٤ص, ۱۳۳۵.
۱۳۱۲
عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی, س‍ل‍ح‍ش‍ور. ک‍ت‍‍اب‍خ‍‍ان‍ه‌ ‌اق‍ب‍‍ال‌، مطبعه دانش, ط‍ه‍ر‌ان, ص ٢١٢ص, ۱۳۱۲.
۱۳۰۴
د‌ام‌ گ‍س‍ت‍ر‌ان, ی‍‍ا ‌ان‍ت‍ق‍‍ام‌ خ‍و‌ا‌ه‍‍ان‌ م‍زدک. م‍روج‌ ک‍ت‍‍اب‍چ‍‍ی‌، مطبعه مجلس, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ٢ج, ۱۳۰۴.
۱۳۰۲
د‌ام‌ گ‍س‍ت‍ر‌ان‌, ی‍‍ا ‌ان‍ت‍ق‍‍ام‌ خ‍و‌ا‌ه‍‍ان‌ م‍زدک. مطبع شرافت, ب‍م‍ب‍ئ‍‍ی‌, ص ٢ج, ۱۳۰۲.