کلیات هفت جلدی امیر ارسلان رومی و ملکه فرخ لقا

عنوانکلیات هفت جلدی امیر ارسلان رومی و ملکه فرخ لقا
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٦٦٠ک
پدیدآورندگاننقیب الممالک, محمد علی
تاریخ تولد - وفات

قرن ١٣ق

عنوان دیگر

عنوان روی جلد: کلیات امیرارسلان رومی داستان- اخلاقی- شیرین- جاذب

ناشرراه چمنی
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٤٨ص
اندازه١٥*٢٢ س.م
موضوعادبیات تالیف, ادبیات عامیانه, بازنویسی, داستان عاشقانه, داستان فارسی, داستان های عامیانه, راه چمنی, کتاب, محمدعلی نقیب الممالک
گروه سنی(ه)
بهاء

٣٠٠ ریال

متن کامل

امیرارسلان پسر ملکشاه رومی با پشت سر گذاشتن ماجراهایی، در خانه ی خواجه نعمان مصری بزرگ می‏شود. سپس به فرخ‏لقا دختر پطرس شاه‏فرنگی دل می بندد. او با دلاوری‏ها و شجاعت بسیار بر همه ی مشکلات چیره می شود و بالاخره به خواسته‏اش می‏رسد.Nike air jordan SneakersNike Air Max 270 - Deine Größe bis zu 70% günstiger