کاربرگه

Found 26 results
فیلترها: کلیدواژه is داستان عاشقانه  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
داستان شیرین و تاریخی یوسف و زلیخا: حکایت اخلاقی و مذهبی. رجبی, تهران, ص ٦٤ ص, نوشته شده.
روویم ایسایویچ فرایرمان, دینگو سگ وحشی, یا داستان نخستین عشق. پروگرس, بی ج, ص ٢١٨ص, نوشته شده.
محمد علی نقیب الممالک, کلیات هفت جلدی امیر ارسلان رومی و ملکه فرخ لقا. راه چمنی, بی جا, ص ٢٤٨ص, نوشته شده.
۱۳۵۷
سوفی سگور, پایان شب سیه. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٢١١ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۴
ژول ورن, شانس بزرگ. فروغی, تهران, ص ١٥٥ص, ۱۳۵۴.
داریوش عباداللهی واحد, نگار و نبی. حقیقت, تهران, ص ٢٩ ص, ۱۳۵۴.
۱۳۴۸
ژاک هانری پیر, پل و ویرژینی. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ١٩١ص, ۱۳۴۸.
الیاس بن یوسف نظامی, لیلى و مجنون - خسرو شیرین - یوسف و زلیخا. پديده, تهران, ص ١٤٤ص, ۱۳۴۸.
مرتضی مشفق کاظمی, یادگار یک شب. ارغنون, تهرا, ص ج٢ (۳۸۴ ص), ۱۳۴۸.
۱۳۴۷
محمد علی نقیب الممالک, امیرارسلان نامدار. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٩ ص, ۱۳۴۷.
۱۳۴۶
زهرا کیا (خانلری), داستانهاى دل‏انگیز ادبیات فارسى. بنیاد فرهنگ ایران, تهران, ص ط. ۲۲۰ ص, ۱۳۴۶.
۱۳۴۴
ریچارد داد مور, لورنادون. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٥٢ ص, ۱۳۴۴.
۱۳۴۲
رابرت ناتان, ت‍ص‍وی‍ر ژن‍ی‌. ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌, تهران, ص ۱۷۶ ص, ۱۳۴۲.
۱۳۳۷
ریچارد داد مور, لورنادون. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ١٠٥ص, ۱۳۳۷.
۱۳۳۵
ژان ژاک روسو, هلوئیز جدید, یا نامه های دو عاشق. گوتمبرگ, تهران, ص ١٠٠ص, ۱۳۳۵.
۱۳۳۴
ژول ورن, میشل استروگف‌. اقبال و شركاء, تهران‌, ص ۲۹۵ص, ۱۳۳۴.
۱۳۳۲
حسینقلی مستعان, عشق مقدس. گوتمبرگ‌, تهران, ص ١٥٢ ص, ۱۳۳۲.
۱۳۲۰
محمد علی جمالزاده, پ‍ل‍ن‍گ. ب‍ن‍گ‍‍اه‌ م‍طب‍و‌ع‍‍ات‍‍ی‌ ‌اف‍ش‍‍ار‌ی‌, ت‍‍ه‍ر‌ان, ص ۴۰ ص, ۱۳۲۰.
د. ت., داستان ‌های عشقی. اطلاعات, ص ۳, ۱۳۲۰.
۱۳۱۹
ژول ورن, الماسپاره. مروج, تهران, ص ١٦٧ص, ۱۳۱۹.
۱۳۱۵
حیدر بیگ قزلباش. مطبعه اخوان کتابچی, تهران, ص ٤٠ ص, ۱۳۱۵.
۱۳۰۵
د‌اس‍ت‍‍ان‌ م‍‍ان‍‍ی‌ ن‍ق‍‍اش. م‍طب‍‍ع‍ه‌ ش‍ورو‌ی‌، م‍روج‌ ک‍ت‍‍اب‍چ‍‍ی‌ و ک‍ت‍‍اب‍خ‍‍ان‍ه‌ خ‍ی‍‍ام‌, بی جا, ص ج, ۱۳۰۵.
یحیی دولت آبادی, شهرناز: داستان ادبی، اخلاقی و تاریخی. مطبعه مجلس, طهران, ص ٢٥٨ص, ۱۳۰۵.