کاربرگه

Found 10 results
فیلترها: پدیدآورنده is نوش آفرین انصاری (محقق)  [برداشتن فیلترها]
۱۳۶۳
نوش آفرین انصاری (محقق), کتاب و اجتماع. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [١٧٠] – ١٧١, ۱۳۶۳.
۱۳۵۱
نوش آفرین انصاری (محقق), تاریخچه تربیت کتابدار آموزشگاهی در ایران. نشريه دانشكده علوم تربيتي, ص [۵]-۱۴, ۱۳۵۱.
عباس حری و انصاری (محقق), نوش آفرین, جامعه شناسی کتابخوانی نوجوانان ۱۵-۱۹ ساله, ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۵۱.
۱۳۴۸
متین دخت سپهری و انصاری (محقق), نوش آفرین, راهنمای کتابداران مدارس, ش کتابداری. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ص ۳۰۰ص., ۱۳۴۸.
نانسی لاریک و انصاری (محقق), نوش آفرین, کمک تلویزیون به کتابخوانی کودکان. در نکاتی درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. ١٨-٢٣, ۱۳۴۸.