چهره کودکان روستایی در قصه های ایرانی

عنوانچهره کودکان روستایی در قصه های ایرانی
گونهمقاله
نویسندگانمرادی کرمانی, هوشنگ
تاریخ تولد - وفات

۱۳۲۳-

ناشرگزارش شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۶۳
تاریخ نشر

خرداد و شهریور ۱۳۶۳

شماره

س ۲۲ ش ۱و۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۶ – ۴۷
موضوعادبیات روستایی, ایران, تاریخ و نقد, شورای کتاب کودک, گزارش شورای کتاب کودک, مرادی کرمانی، هوشنگ, مقاله
متن کامل

نویسنده ی مقاله نخست خاطراتی از دوران کودکی خود و زندگی در روستا بیان کرده است. سپس به بررسی ادبیات کهن و نو ایران از دیدگاه چگونگی نگاه نویسندگان به روستا و مردم و کودکان روستایی پرداخته و ویژگی های کار هر کدام را بیان کرده است.bridgemedia | Official Images Of The Air Jordan 4 University Blue WMNS Shimmer Bronze Eclipse DJ0675-200 , Fitforhealth