کاربرگه

Found 34 results
فیلترها: کلیدواژه is ایران  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
عیسی صدیق, آموزش و پرورش در ایران جدید و معاصر. در دانشنامه جهان اسلام، دانشنامه ایران و اسلام, صص ص. ۱۹۲-۲۰۵, نوشته شده.
۱۳۸۳
صالحی فشمی پیمانه, روز جهانی کودک (۱۳۳۸-۱۳۵۸ ش.). گنجینه اسناد, صص ۱۰۴-۱۱۶, ۱۳۸۳.
۱۳۷۸
محمد هادی محمدی, افسانه های دینی ایران باستان. پژوهشنامه ادبیات کودکان و نوجوانان, صص ۱۴-۲۵, ۱۳۷۸.
یزدانی، مرضیه, تأسیس دارالمعلمات (دانش سرای دختران) و تحصیلات بانوان. گنجینه اسناد, صص ۴۷-۸۱, ۱۳۷۸.
۱۳۷۷
یزدانی، مرضیه, تاریخچه معارف در ایران, بازخوانی گزارشی از رویکرد ایرانیان به گسترش فرهنگ و ایجاد موسسات آموزشی ". گنجینه اسناد, صص ۱۰-۲۵, ۱۳۷۷.
طاهر احمدی محمود, مطبوعات کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷-۱۲۹۹). گنجینه اسناد, صص ۹۴-۱۰۱, ۱۳۷۷.
۱۳۷۲
هوشنگ مرادی کرمانی, چهره کودکان روستایی در قصه های ایرانی. در سهراب، معصومه (مافی). ۱۷ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [۹۵]–۱۱۱, ۱۳۷۲.
۱۳۶۳
هوشنگ مرادی کرمانی, چهره کودکان روستایی در قصه های ایرانی. گزارش شورای کتاب کودک, صص ۲۶ – ۴۷, ۱۳۶۳.
۱۳۵۸
فرخ صادقی, درباره تاریخ ادبیات کودک در ایران. کتاب جمعه, ص ١٣٨-١٤٥, ۱۳۵۸.
۱۳۵۳
محمود مشرف آزاد تهرانی و مشرف آزاد تهرانی, محمود, برای غنای ادبیات کودکان ایران چه باید کرد ؟. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۹-۱۰, ۱۳۵۳.
۱۳۵۱
رویدادها : جلسه ی سال بین المللی کتاب. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۳-۴, ۱۳۵۱.
مراسم سال جهانی کتاب در ایران. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۲-۳, ۱۳۵۱.
۱۳۴۹
بررسی کم دامنه بر ادبیات کودکان : سهم واقعیت در ادبیات کودکان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۱۸], ۱۳۴۹.
۱۳۴۶
به مناسبت هفته کتاب: کتاب و کتابخوانی در ایران. پیک معلم راهنمای پیک نوآموز, ص ۱, ۱۳۴۶.
۱۳۴۰
احسان یارشاطر, نشر کتاب در ایران. راهنمای كتاب, صص ۵۷۷-۵۸۴، ۶۸۵-۶۹۰، ۵۸۲-۵۸۳, ۱۳۴۰.
۱۳۳۶
سپیده فردا (نشریه) و کودکستان فرهاد, کتاب برای بچه ها و پیشنهادات ما. سپیده فردا (شماره مخصوص ادبیات کودکان و نوجوانان), ص [۱۲۱]-۱۲۷, ۱۳۳۶.
۱۳۳۴
بی تناسبی موسسات فرهنگی. یغما, صص ۹۷-۱۰۲, ۱۳۳۴.
۱۳۲۳
نجف علی معزی (حسام الدوله), بدون انتقاد کاری رو به تکامل نمی رود. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۶۷-۴۷۲, ۱۳۲۳.
۱۰۳۴
غلامرضا رشید یاسمی, تربیت و تعلیم در ایران. تعلیم و تربیت, ص ۳۳, ۱۰۳۴.