پرستوى حرف‏ نشنو

عنوانپرستوى حرف‏ نشنو
گونهکتاب
شماره دسترسی۲۳۳ک
پدیدآورندگانبلایتن, انید
تاریخ تولد - وفات

۱۸۹۸-۱۹۶۸

پدیدآورندگان همکاراردیبهشتی, ایراندخت, فرزاد, فرناز, بدره ای, فریدون
عنوان دیگر

عنوان اصلی: [The swallow that was left behind]

ناشراميركبير، كتابهاى‏طلائى
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۹
تعداد صفحه[۱۱] ص
اندازه۳/۲۱*۵/۱۴ س.م
پدیدآورندگان

اثر انید بلایتن؛ ترجمه ایراندخت اردیبهشتی؛ نقاشی فرناز فرزاد؛ زیر نظر فریدون بدره ای

موضوعادبیات ترجمه, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های انگلیسی, افسانه هاى نو, امیرکبیر،کتاب های طلایی, انید بلایتن, ایراندخت اردیبهشتی, فرناز فرزاد, فریدون بدره ای, کتاب
گروه سنی(ب)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگى)

بهاء

۲۰ ريال

عنوان کوتاهبخوان و بخواب؛ ۸
متن کامل

پرستوى کوچک هنگام پاییز با دیگر پرستوها به گرمسیر نمى رود و زمستان سختى را مى گذراند. پاییز سال بعد در کوچ به گرمسیر پیشاپیش همه پرواز مى کند.