پانزده افسانه از افسانه‏هاى روستایى ایران

عنوانپانزده افسانه از افسانه‏هاى روستایى ایران
گونهکتاب
شماره دسترسی٩٣٥ک
پدیدآورندگانکوهی کرمانی, حسین
تاریخ تولد - وفات

١٢٧٦-١٣٣٧

پدیدآورندگان همکارتجویدی, محمد
ناشرامیرکبیر
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۳۳
تعداد صفحهح + ١١٢ص
اندازه٢٣*٥/١٦س.م
پدیدآورندگان

گردآورنده و مولف حسین کوهی کرمانی؛ (نقاشی از محمد تجویدی)

موضوعادبیات تالیف, افسانه آزمونی, افسانه تربیتی, افسانه جادویی, افسانه جانوری, افسانه شاهی, افسانه ها و قصه های ایرانی, امیر کبیر, حسین کوهی کرمانی, کتاب, محمد تجویدی, محمد تجوید‌ی
گروه سنی(د )
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه‏ و سفيد)

متن کامل

مجموعه ی ۱۵ داستان، شامل: پسرصیاد ؛ درویش جادوگر ؛ قصه پسر تاجر؛ و....