کاربرگه

Found 6 results
فیلترها: کلیدواژه is افسانه تربیتی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
داستانهای شیرین, مجموعه ای از بهترین داستانهای آموزنده جهان برای کودکان. سعیدی, بی جا, ص ١٢٨ص, نوشته شده.
۱۳۵۲
گلبرت دلاهیه, مارتین در سفر. بامداد, تهرا, ص ١٨ص, ۱۳۵۲.
۱۳۴۵
ویلهلم کارل گریم, کالسکه زرین. نیل, تهران, ص ١١٩ص, ۱۳۴۵.
۱۳۳۶
ژان دو لافونتن, قصه‏های لافونتن. بنگاه ترجمه و نشر كتاب, تهران, ص ۱۵۸ص, ۱۳۳۶.
۱۲۹۰
ابراهيم بن احمد صنيع السلطنه, اخلاق مصور. مطبعه کتابخانه علميه مصدق, طهران, ص ٢ج, ۱۲۹۰.