نامه هائی از آسیای من

عنواننامه هائی از آسیای من
گونهکتاب
شماره دسترسی١١٨٤ک
پدیدآورندگاندوده, آلفونس
تاریخ تولد - وفات

١٨٤٠-١٨٩٧

پدیدآورندگان همکارتوالی, جمشید
عنوان دیگر

عنوان اصلی: Lettres de Mon Moulin

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۸
تعداد صفحه٢٠٣ص
اندازه١٣*٢١ س.م
پدیدآورندگان

اثر آلفونس دوده؛ ترجمه جمشید توالی

موضوعآلفونس دوده, ادبیات ترجمه, افسانه جانوری, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, جمشید توالی, داستان اجتماعی, داستان روستا, داستان فرانسوی, داستان کوتاه, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید، رنگی)

بهاء

٦٠ ريال

عنوان کوتاهبنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ ٨١: برای جوانان؛ ١٦
نوبت چاپچاپ اول: ١٣٣٧، چاپ دوم: ١٣٤٨
تیراژ٣٠٠٠ن
متن کامل

مجموعه ی ۲۱ داستان، شامل: نقل مکان بآسیا؛ راز استاد کرنیل؛ بز آقا سگن؛ و....Asics shoes | Nike Shoes