مى‏فى کنار دریا

عنوانمى‏فى کنار دریا
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٤٥٥ک
پدیدآورندگانبرونا, دیک
تاریخ تولد - وفات

۱۹۲۷-

پدیدآورندگان همکارسپیده,
عنوان دیگر

عنوان اصلى: [nijntje aan zee] عنوان به انگليسی: Miffy at the Seaside

ناشرپديده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[۲۴] ص
اندازه۵/١٥*۵/١٥ س.م
پدیدآورندگان

از ديک برونا؛ ترجمه سپيده

موضوعادبیات ترجمه, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های هلندی, افسانه هاى نو, پدیده, دیک برونا, ديک برونا, سپيده, کتاب, کتاب تصویری
گروه سنی(ب)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگی)

بهاء

٣٠ ريال

متن کامل

می فی و خانواده اش در کنار دریا زندگی می کنند. یک روز پدرش آقا خرگوشه، می فی را به ساحل مى برد. می فی در کنار دریا قصرى شنی مى سازد و به آبتنى و جمع آورى صدف مى پردازد. به دو زبان فارسی و انگلیسی.