مراسم سال جهانی کتاب در ایران

عنوانمراسم سال جهانی کتاب در ایران
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

مرداد ماه ۱۳۵۱

شماره

دوره پنجم ش ۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲-۳
وضعیت رنگ

مصور

موضوعامیرارجمند، لیلی, ایران, سال جهانی کتاب (۱۹۷۲), سخنرانی ها, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

گزارشی کوتاه از اجرای مراسم سال جهانی کتاب در ایران، به همراه متن کامل سخنرای لیلی امیرارجمند در این مراسم. به همراه نشان سال جهانی کتاب.
تصویر روی جلد این شماره، طرحی است از فرشید مثقالی با موضوع سال جهانی کتاب.Sportswear free shipping | Nike Air Max 270 - Deine Größe bis zu 70% günstiger