کاربرگه

Found 15 results
فیلترها: کلیدواژه is امیرارجمند، لیلی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۳
کانون در سال های ۵۲ و ۵۳, گزارش مدیر عامل کانون به هیئت امنا ". کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۲-۴، ۱۱, ۱۳۵۳.
گزارش سرکار خانم امیرارجمند در آئین گشایش نهمین فستیوال جهانی فیلم های کودکان و نوجوانان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۵-۶, ۱۳۵۳.
لیلی امیرارجمند, گسترش فرهنگ در شهرها و روستاها. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۴-۵, ۱۳۵۳.
۱۳۵۱
رویداها : گزارشی از سمینار کتابداران کتابخانه های شهرستان (۱۸ تا ۲۳ شهریور ۱۳۵۱). کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۲-۴, ۱۳۵۱.
گشایش هفتمین فستیوال بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۲]-۴, ۱۳۵۱.
مراسم سال جهانی کتاب در ایران. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۲-۳, ۱۳۵۱.
مصاحبه ی مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۲], ۱۳۵۱.
۱۳۵۰
ششمین فستیوال بین المللی فیلم های کودکان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص [۲-۳], ۱۳۵۰.
۱۳۴۹
سمینار کتابداران. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص [۳-۴], ۱۳۴۹.
گفتگوئی با لیلی امیرارجمند. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص [۲-۳], ۱۳۴۹.
لیلی امیرارجمند, متن کامل سخنرانی سرکار خانم امیرارجمند در موسسه ی علوم عالی ارتباطات. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص [۷-۹], ۱۳۴۹.
۱۳۴۸
چهارمین فستیوال بین المللی فیلمهای کودکان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص [۲-۳], ۱۳۴۸.