ل‍ورل‌ و ه‍اردی‌: ت‍ع‍م‍ی‍ر ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌

عنوانل‍ورل‌ و ه‍اردی‌: ت‍ع‍م‍ی‍ر ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌
گونهکتاب
شماره دسترسی۳۵۴۲ک
پدیدآورندگانهارمون, لابری
ناشركوروش
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۱۶ ص
اندازه۱۴*۲۱س.م
پدیدآورندگان

[لابری هارمون]

موضوعادبیات ترجمه, داستان امریکایی, داستان طنزآمیز, کتاب, کورش, لاب‍ری‌ ه‍ارم‍ون‌
گروه سنیب، ج
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی(رن‍گ‍ی‌)

بهاء

۳۰ريال

عنوان کوتاهک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ل‍ورل‌ و ه‍اردی‌؛۸
تیراژ۵۰۰۰ن
متن کامل

روزی الی پس از کار سخت روزانه به خانه می‌آید و مشغول تماشای تلویزیون می‌شود. استان هم در آشپزخانه مشغول کار است. ناگهان تلویزیون از کار می‌افتد و الی با چکش به تلویزیون می‌زند، اما تلویزیون دیگر روشن نمی‌شود.bridge media | Archives des Sneakers