کاربرگه

Found 29 results
فیلترها: کلیدواژه is داستان طنزآمیز  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
دیوید واتسون, چ‍ارل‍ی‌ چ‍اپ‍ل‍ین‌. كوروش, تهران, ص ۴۸ ص, نوشته شده.
فاضل اسکندر, داستانی چند, وقتی که من یابنده ای خوش شانس بودم. پروگرس, مسکو, ص ٢٢٧ص, نوشته شده.
میگل د. سروانتس, دن کیشوت. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٢ ص, نوشته شده.
جعفر تجارتچی, سه احمق. پدیده, تهران, ص [١٦]ص, نوشته شده.
شوهر کله طاس, مجموعه ای از بهترین جوکها، کاریگاتورها، و داستانهای خنده آور و چندین لطیفه منتشر نشده از ملانصرالدین برای کودکان و نوجوانان بهمران یک کارتن فکاهی هشت صفحه ای پنج رنگ از ماجراهای سد سک. معراجی, تهرا, ص ۱۰۰ص, نوشته شده.
کتاب کلیات ملانصرالدین. بی نا, بی جا, ص ٨٠ ص, نوشته شده.
کتابهای خواندنی برای جوانان. گوتنبرگ, بی جا, ص ج۱, نوشته شده.
کلیات ملانصرالدین مصور, شامل حکایات شیرین و دلپذیر. معراجی, تهرا, ص ٦٤ص, نوشته شده.
لابری هارمون, ل‍ورل‌ و ه‍اردی‌: ت‍ع‍م‍ی‍ر ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌. كوروش, تهران, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
لابری هارمون, ل‍ورل‌ و ه‍اردی‌: س‍گ‌ ن‍اق‍لا. كوروش, تهران, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
لابری هارمون, ل‍ورل‌ و ه‍اردی‌: ص‍ن‍دوق‌ چ‍وب‍ی‌ ق‍دی‍م‍ی‌. كوروش, تهران, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
لابری هارمون, ل‍ورل‌ و ه‍اردی‌: ه‍دی‍ه‌ ت‍ول‍د اس‍ت‍ان‍ل‍ی‌. ک‍وروش, تهران, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
احمد سروشیان, ملا و پسرش. غزالی, تهران, ص ١١٢ص, نوشته شده.
۱۳۵۷
آخیم بروگر, قصه های برونو. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ١١٧ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
ارسکین پرستون کالدول, ق‍ص‍ه‌‌ه‍‍ا‌ی‌ ب‍‍اب‍‍ام. ک‍ت‍ی‍ب‍ه‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۲۰۸ص‌, ۱۳۵۶.
۱۳۵۵
بابابزرگ و نوه نیم وجبی, شامل چهل و یک داستان کوتاه جالب. سنائی, تهران, ص ١٦٠ص, ۱۳۵۵.
جلیل محمد قلی زاده, کشمش بازی. پویا, تهران, ص ١٩ص, ۱۳۵۵.
نازک نارنجی, شامل چندین داستان و لطیفه و کاریکاتور خنده دار برای کودکان و نوجوانان. فروغی, تهران, ص ١٠٠ص, ۱۳۵۵.
۱۳۵۱
خاله گردن دراز, شامل چندین داستان و لطیفه و کاریکاتور خنده دار برای کودکان و نوجوانان. فروغی, تهران, ص ١٠٠ص, ۱۳۵۱.
رودلف اریش راسپه, ماجراهای بارون مونهاوزن. گوتنبرگ, تهران, ص ١١٠ص, ۱۳۵۱.
احمد سعیدی خوزی, ملا و بوقش, مجموعه ای از بهترین لطیفه های منتشر شده ملانصرالدین. فروغی, تهران, ص ١٠٠ ص, ۱۳۵۱.
۱۳۴۹
احمد سعیدی خوزی, ملا و خرش, منتخبی از بهترین لطیفه های ملانصرالدین. دریا، پخش انتشارات گنجینه و معراجی, تهران, ص ١٦٠ ص, ۱۳۴۹.
۱۳۴۵
گوتفرید او بورگر, دروغهای شاخدار, یا داستانهای عجیب و جالب از بارون فون مونش هاوزن. فرخی, تهران, ص ١٤١ص, ۱۳۴۵.
ویلهلم کارل گریم, سلطان ریش بزی. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٢ ص, ۱۳۴۵.
۱۳۴۴
الیس گیر کلیسی, ملانصرالدین. گوتنبرگ, تهران, ص ج٢, ۱۳۴۴.
۱۳۴۳
ش‍ک‍ارچ‍ی‌ ق‍ه‍رم‍ان‌, ی‍ا م‍اج‍راه‍ای‌ ب‍ارون‌ ه‍اوزن‌. اشراقی, تهرا, ص ۴۳ ص, ۱۳۴۳.
۱۳۱۶
محمد رمضانی, ملانصرالدین. کلاله خاور, طهران, ص ج, ۱۳۱۶.