ق‍ص‍ه‌ دخ‍ت‍ر‌ا‌ی‌ ن‍ن‍ه‌ دری‍‍ا

عنوانق‍ص‍ه‌ دخ‍ت‍ر‌ا‌ی‌ ن‍ن‍ه‌ دری‍‍ا
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٣٧٥ک
پدیدآورندگانشاملو, احمد
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۴-۱۳۷۹

پدیدآورندگان همکارجاوید,
ناشرامیرکبیر، ک‍ت‍‍اب‍‍ه‍‍ا‌ی‌ طلائ‍‍ی‌
مکان انتشارت‍‍ه‍ر‌ان‌
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه۴۰ص
اندازه۲۸*۵/۲۱س.م
پدیدآورندگان

‌اح‍م‍د ش‍‍ام‍ل‍و؛ ت‍ص‍وی‍ر‌ه‍‍ا ‌از جاوید

موضوعاح‍م‍د ش‍‍ام‍ل‍و, احم‍د شامل‍و, ادبیات تالیف, ادبیات عامیانه, افسانه ها و قصه های ایرانی, امیرکبیر،کتاب های طلایی, بازآفرینی, جاوید, کتاب, منظومه داستانی
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی(رن‍گ‍‍ی‌)

بهاء

۱۲۰ ریال

نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٧
متن کامل

پسرهاى عمو صحرا هر روز پس از کار به کنار دریا می روند تا دخترهاى ننه دریا را ببینند و از آن ها بخواهند سرسبزى و روشنى و گرمى را به روستاىشان ببرند. آن ها به دنبال خورشیدند. دختران ننه دریا هم دل شان مى‏خواهد پیش آن ها بروند. ولى ننه دریا که نمى‏خواهد صداى آن ها به هم برسد، رعد و برق راه می اندازد و پسرهاى عمو صحرا چشم به راه خورشید و سرسبزى، غمگین و خسته همچنان کنار دریا مى‏نشینند.latest Running Sneakers | nike air barkley posite 76ers shoes for women Maximum Volume DJ4633-010 Release Date - SBD