قصه های خوب برای بچه های خوب: قصه هایی برگزیده از گلستان و ملستان

عنوانقصه های خوب برای بچه های خوب: قصه هایی برگزیده از گلستان و ملستان
گونهکتاب
شماره دسترسی٩٦٠ک
پدیدآورندگانآذریزدی, مهدی
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٠-

پدیدآورندگان همکارصادقی, علی اکبر
ناشرامیرکبیر
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۶
تعداد صفحه١٤٩ص
اندازه۵/۲۱*۵/۱۴ س.م.
پدیدآورندگان

نگارش مهدی آذریزدی؛ تصاویر از علی اکبر صادقی

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, امیر کبیر, بازنویسی, داستان فارسی, علی اکبر صادقی, کتاب, مجموعه ها, مهدی آذریزدی
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

١٢٥ ریال

عنوان کوتاهقصه های گلستان و ملستان؛ ٧
نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٢، چاپ چهارم: ١٣٥٦
متن کامل

مجموعه ی ۱۵ قصه‌ از گلستان و ملستان‌، شامل‌: گدای نابینا و دزد بینوا؛ شمردن موی ریش؛ فریب روباه؛ و... بازنویسی برپایه هاى قصه هایی از گلستان و منظور از ملستان مجموعه آثاری شبیه گلستان است.jordan Sneakers | Nike Shoes