قصه‏ ها و افسانه ‏ها

عنوانقصه‏ ها و افسانه ‏ها
گونهکتاب
شماره دسترسی١٠٠٨ک
پدیدآورندگان همکارآقاسی, گیورگیس
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۸
تعداد صفحه۱۶۶ص
اندازه٣/٢٤*۱۷ س.م
پدیدآورندگان

ترجمه و گردآوری گیورگیس آقاسى

موضوعادبیات ترجمه, افسانه جادویی, افسانه جانوری, افسانه حماسی, افسانه شاهی, افسانه ها و قصه های آلمانی, افسانه ها و قصه های اسپانیایی, افسانه ها و قصه های انگلیسی, پدیده, حکایت, کتاب, گیورگیس آقاسى, مجموعه ها
گروه سنی(د ، ه )
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

١٠٠ریال

عنوان کوتاهقصه های ایرانی؛ ٣٥
متن کامل

مجموعه ی ۲۱ داستان، شامل: خفرا؛ سنگ میمون؛ بازگشت بهار؛ و....