شیر و سگ

عنوانشیر و سگ
گونهکتاب
شماره دسترسی١٦٧٥ک
پدیدآورندگانتولستوی, لی یف نیکالایویچ
تاریخ تولد - وفات

١٨٢٨-١٩١٠

پدیدآورندگان همکاردوویدوف, و., همایون فرخ, سیف الدین
ناشرپروگرس
مکان انتشارمسکو
سال انتشار۱۳۵۴
تعداد صفحه١٣ص
اندازه٧/٢٣*٨/٢٩ س.م
پدیدآورندگان

از ل. تولستوی؛ آرایش از و. دوویدوف؛ ترجمه گامایون

موضوعادبیات ترجمه, پروگرس, داستان جانوری, داستان روسی, کتاب, گامایون, ل. تولستوی, لی یف نیکالایویچ تولستوی, مجموعه ها, و دوویدوف, و. دوویدوف
گروه سنی(ب،ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

متن کامل

مجموعه ی ۲ داستان، شامل: "شیر و سگ": در لندن جانوران درنده را نمایش می دهند و از تماشاگران پول یا به جای پول، سگ و گربه می گیرند. یک روز، شخصی یک سگ را از توی خیابان برای شیر می آورد. شیر به جای اینکه سگ را بخورد، از غذای خودش به او می دهد. چندی بعد صاحب سگ در باغ وحش سگ را می بیند. ولی شیر از رفتن سگ جلوگیری می کند. یک سال بعد سگ میمیرد و پس از او هم شیر از اندوه مرگ او می میرد. "عقاب": عقاب بر کنار شاهراهی دور از دریا برای خود خانه ساخته است. یک روز که برای جوجه هایش از دریا ماهی گرفته است، مردم به طرف او سنگ می اندازند. عقاب هم به ناچار ماهی را برای آنها پرت می کند. و شب هنگام به سوی دریا پرواز می کند و برای بچه هایش ماهی می گیرد.Adidas shoes | Air Jordan