د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ی‌ دی‍و‌ان‌ ب‍ل‍خ‌

عنواند‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ی‌ دی‍و‌ان‌ ب‍ل‍خ‌
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٦٩٨ک
پدیدآورندگانمهتدی (صبحی), فضل الله
تاریخ تولد - وفات

-۱۳۴۱

پدیدآورندگان همکاراقبال, عباس, مقدم‌, م‍ح‍س‍ن ‌و
ناشر‌ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
مکان انتشارت‍‍ه‍ر‌ان‌
سال انتشار۱۳۳۴
تعداد صفحه۱۱۱ص‌
اندازه١٤*٢١س.م
پدیدآورندگان

از ص‍ب‍ح‍‍ی‌؛ ب‍‍ام‍ق‍دم‍ه‌ ‌ع‍ب‍‍اس‌ ‌اق‍ب‍‍ال‌؛ [ن‍ق‍‍اش‌ م‍ح‍س‍ن ‌وزی‍ر‌ی مقدم‌]

موضوعادبیات تالیف, امیر کبیر, بازنویسی, حکایت, داستان فارسی, ص‍ب‍ح‍‍ی‌, ع‍ب‍‍اس‌ ‌اق‍ب‍‍ال‌, فضل الله مهتدی, کتاب, م‍ح‍س‍ن ‌وزی‍ر‌ی مقدم‌
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور(س‍ی‍‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د)

نوبت چاپچاپ اول: ١٣٣١، چاپ دوم: ١٣٣٤
متن کامل

قاضى بلخ به مردم بسیار ستم می کند تا اینکه عاشق دختر بازرگانی مى شود. اما او که شهر آشوب نام دارد، حاضر به ازدواج با قاضی نمى شود. قاضی به دختر تهمت مى زند و مردم را وا مى دارد که دختر را سنگسار کنند. دختر از سنگسار جان سالم به در مى برد و مى تواند به کمک جوانمردی به نام پگاه، قاضی را به سزای اعمالش برساند و از شهر بیرون کند.Running sport media | Sneakers