دوشیزه یخها

عنواندوشیزه یخها
گونهکتاب
شماره دسترسی۱۹۳۱ک
پدیدآورندگاناندرسن, هانس کریستیان
تاریخ تولد - وفات

۱۸۰۵-۱۸۷۵

پدیدآورندگان همکارداربین, رامونا, نیکپور, اردشیر
ناشرامیركبیر، كتابهای طلائی‌
مکان انتشارتهران‌
سال انتشار۱۳۵۱
تعداد صفحه۱۴۶ص‌
اندازه٥/٢٣×٥/١٦س.م.
پدیدآورندگان

هانس كریستین آندرسن؛ نقاشی از رامونا داربین‌؛ ترجمه اردشیر نیكپور

موضوعادبیات ترجمه, اردشیر نیک پور, اردشیر نیكپور, افسانه ها و قصه های دانمارکی, افسانه هاى نو, امیرکبیر،کتاب های طلایی, رامونا داربین‌, رامونا داربین, کتاب, هانس کریستیان اندرسن, هانس كریستین آندرسن
گروه سنی(ج‌،د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

۱۱۰ریال

عنوان کوتاهمجموعه قصه های ‌اندرسن‌؛ ۶
نوبت چاپچاپ اول: ۱۳۵۱
متن کامل

مجموعه ی ۲۵ داستان‌، شامل‌: آخرین بلوط پیر؛ دوشیزه‌ یخها؛ رودی کوچک؛ و....latest Running | nike air barkley posite 76ers shoes for women Maximum Volume DJ4633-010 Release Date - SBD