کاربرگه

Found 24 results
فیلترها: کلیدواژه is اردشیر نیک پور  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۵
هانس کریستیان اندرسن, باغ بهشت. امیركبیر، كتابهای طلائی‌, تهران‌, ص ١٦٤ص‌, ۱۳۵۵.
۱۳۵۴
هانس کریستیان اندرسن, دختر شاه باتلاقها. امیركبیر،كتابهای طلایی‌, تهران‌, ص ۱۷۴ص‌, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
هانس کریستیان اندرسن, آشیانه قوها. امیركبیر، كتابهای طلایی‌, تهران‌, ص ۱۳۶ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
آ باجایف, افسانه های بلغاری. امیرکبیر، کتابهای طلایی, تهران, ص ١٥٩ص, ۱۳۵۲.
ژیزل والری, داستانهای چینی‌. بنگاه ترجمه و نشر كتاب‌, تهران‌, ص ٢٩٠ص, ۱۳۵۲.
فلیسین شاله, داستانهای ژاپنی‌. بنگاه ترجمه و نشر كتاب, تهران‌, ص ۲۸۴ص‌, ۱۳۵۲.
هانس کریستیان اندرسن, گنجشکها و گلسرخها. امرکبیر، کتابهای طلایی, تهران, ص ١٣٥ ص, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
رابرت لوئی استیونسون‌, جزیره گنج‌. گوتمبرگ‌, تهران‌, ص ۳۶۱ ص‌, ۱۳۵۱.
مارگریت دن وی, داستانهای مصر باستان. بنگاه ترجمه و نشر كتاب‌, تهران‌, ص ۲ج, ۱۳۵۱.
ژول ورن, دور دنیا در هشتاد روز. امیرکبیر, تهران, ص ۲۷۹ص, ۱۳۵۱.
هانس کریستیان اندرسن, دوشیزه یخها. امیركبیر، كتابهای طلائی‌, تهران‌, ص ۱۴۶ص‌, ۱۳۵۱.
۱۳۴۹
هانس کریستیان اندرسن, گنج زر. امیركبیر، كتابهای طلائی‌, تهران‌, ص ۱۵۰ص, ۱۳۴۹.
۱۳۴۸
افسانه های آذربایجانی‌، ارمنی و گرجی‌. امیركبیر، كتابهای طلایی‌, تهران‌, ص ۱۶۳ ص‌, ۱۳۴۸.
س. حسام, افسانه‌ های پاکستانی‌. امیركبیر، كتابهای طلایی, تهران‌, ص ۱۵۳ ص‌, ۱۳۴۸.
امیل ژنه, داستانهای یونان باستان‌. بنگاه ترجمه و نشر كتاب‌, تهران‌, ص ۳۰۳ص, ۱۳۴۸.
۱۳۴۷
موریس پرشرون, افسانه های لائوسی و کامبوجی‌. امیركبیر، كتابهای طلائی‌, تهران‌, ص ۱۴۶ ص‌, ۱۳۴۷.
موریس پرشرون, افسانه های ویتنامی‌. امیركبیر، كتابهای طلائی‌, تهران‌, ص ۱۶۰ص‌, ۱۳۴۷.
رضا ملوندی‌, بابا درزی‌. راهنمای كتاب‌، انجمن کتاب, تهران‌, ص ۳٦ص‌, ۱۳۴۷.
۱۳۴۶
افسانه های اسپانیایی. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٢ج, ۱۳۴۶.
هانس کریستیان اندرسن, فانوس فرسوده‌. امیركبیر،كتابهای طلائی‌, تهران‌, ص ۱۷۸ص, ۱۳۴۶.
۱۳۴۵
م. پائول لیلو, داستانهای تونسی. انجمن كتاب, تهران‌, ص ۱۷۹ص‌, ۱۳۴۵.
۱۳۴۴
هلن فوره سلتر, افسانه های سرخپوستان‌. امیركبیر، كتابهای طلائی‌, تهران‌, ص ۲ج‌, ۱۳۴۴.
۱۳۳۶
ژول ورن, دور دنیا در هشتاد روز. گوتمبرگ‌, تهران‌, ص ۳٣٧ص‌, ۱۳۳۶.
۱۳۳۴
ژول ورن, میشل استروگف‌. اقبال و شركاء, تهران‌, ص ۲۹۵ص, ۱۳۳۴.