خ‍رس ‌ه‍ای‌ ش‍اد

عنوانخ‍رس ‌ه‍ای‌ ش‍اد
گونهکتاب
شماره دسترسی۲۱۱۱ک
پدیدآورندگانمیخالکوف, سرگی ولادی
تاریخ تولد - وفات

۱۹۱۳-

پدیدآورندگان همکارن‍وذر,
عنوان فرعیم‍ج‍م‍وع‍ه‌ داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ روس‍ی‌
ناشرغزالي
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۱۳۶ص‌
اندازه۲۴*۱۷س.م
پدیدآورندگان

ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ س‍رگ‍ی‌ م‍ی‍خ‍ال‍ک‍ف‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍وذر

موضوعادبیات ترجمه, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های روسی, س‍رگ‍ی‌ م‍ی‍خ‍ال‍ک‍ف‌, سرگی ولادیمیروویچ میخالکوف, غزالی, کتاب, مجموعه ها, ن‍وذر
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی(س‍ی‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د)

بهاء

١٢٥ريال

عنوان کوتاهس‍ری‌ داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌؛ ۵
متن کامل

مجموعه‌ی۱۰ داستان، شامل: خرگوش دروغگو؛ پشه فداکار؛ داستان چپق کشیدن میشا؛ و ....buy shoes | spike shoes nike running shoe size chart boys