کاربرگه

Found 6 results
فیلترها: پدیدآورنده is سرگی ولادیمیروویچ میخالکوف  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
سرگی ولادی میخالکوف, خ‍رس ‌ه‍ای‌ ش‍اد, م‍ج‍م‍وع‍ه‌ داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ روس‍ی‌. غزالي, تهران, ص ۱۳۶ص‌, نوشته شده.
سرگی ولادی میخالکوف, میشا خرس و پیپ. گوتنبرگ, تهران, ص [١٦]ص, نوشته شده.
۱۳۵۷
سرگی ولادی میخالکوف, ماموریت حساس. ستاره, تهران, ص ۱۱۰ ص., ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
سرگی ولادی میخالکوف, بچه ها شما در هر کاری آزادید. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص [٤٤] ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۴
سرگی ولادی میخالکوف, از گاری تا کیهان پیما. پروگرس, مسکو, ص (۲۰) ص, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
سرگی ولادی میخالکوف, بچه ها جشن می گیرند. گوتنبرگ, تهران, ص ۵۵ ص, ۱۳۵۳.