بررسی ویژگی ها و روایت های همسان افسانه های پریان مکتوب ایرانی با توجه به گروه های سنی کودک و نوجوان

عنوانبررسی ویژگی ها و روایت های همسان افسانه های پریان مکتوب ایرانی با توجه به گروه های سنی کودک و نوجوان
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانعندلیب, سپیده, قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, حری, عباس
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی
سال انتشار۱۳۷۵
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱۴۵ص.
پدیدآورندگان

استاد راهنما: ثریا قزل ایاغ؛ استاد مشاور: عباس حری

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیکتابداری
موضوعافسانه پریانی, افسانه ها و قصه های ایرانی, پایان نامه, ثریا قزل ایاغ, سپیده عندلیب, عباس حری, منابع نوشتاری
متن کامل

بررسی و تحلیل ویژگی‌ها و روایت‌های همسان افسانه های پریان مکتوب ایرانی با توجه به گروه سنی کودک و نوجوان، و استخراج فراوانی مصداق‌ها و زیر گروه‌های روایت‌های مشابه در ۱۷۹ افسانه ایرانی.Asics shoes | Nike - Sportswear - Nike Tracksuits, Jackets & Trainers