از همه بزرگتر

عنواناز همه بزرگتر
گونهکتاب
شماره دسترسی۱۱۰۸ك
پدیدآورندگانساکاده, فلورنس
پدیدآورندگان همکارهایاشی, یوشیو, جعفری, محمد رضا, بدره ای, فریدون
عنوان فرعیو نه افسانه ديگر از افسانه هاى ژاپن
ناشراميركبير، كتابهاى طلائى
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۸
تعداد صفحه۵۱ ص
اندازه۱۷*۸/۲۱ س.م
پدیدآورندگان

گردآوری فلورنس ساکاده؛ تصاوير يوشيوها ياشى؛ ترجمه محمدرضا جعفرى؛ زيرنظر فريدون بدره‏اى

موضوعادبیات ترجمه, افسانه پریانی, افسانه جادویی, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه هاى ژاپنى, امیرکبیر،کتاب های طلایی, فریدون بدره اى, فريدون بدره‏اى, فلورنس ساکاده, کتاب, مجموعه ها, محمد رضا جعفرى, محمدرضا جعفرى, یوشیوها یاشى, يوشيوها ياشى
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه‏ و سفيد ، رنگی)

بهاء

۵ تومان

متن کامل

مجموعه ى ۱۰ داستان، شامل: اوراشیما؛ لک لک؛ اشک اژدها؛ و...