اداره فرهنگ

عنواناداره فرهنگ
گونهمقاله
نویسندگانیغمایی, اقبال
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۱
تاریخ نشر

دی ۱۳۳۱

شماره

دوره۲۶ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۳
موضوعآموزش ابتدایی, اقبال یغمایی, کتاب درسی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

طرح سوالاتی از معلمان برای تجدید نظر در کتاب های درسی دبستانیaffiliate link trace | Saucony Lanzar JAV 2 - Unisex , Worldarchitecturefestival