کاربرگه

Found 128 results
فیلترها: کلیدواژه is کتاب درسی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
خبرهای فرهنگی : تشکیل شوراهای مشورتی در واحدهای آموزشگاهی به منظور اظهار نظر در فن کتابهای درسی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۱۲-۱۱۳, نوشته شده.
مهدی قلی هدایت, دستور تعلیم الفبا: برای تذکر خاطر آموزگاران. مطبعه مجلس, بی جا, ص ١٤٩ص, نوشته شده.
ذبیح بهروز, کودک دبیره. چاپخانه بانک ملی ایران, بی جا, ص ٣٤ص, نوشته شده.
ربابه بهروزی و بهنام, جمشید, مفاهیم خانواده (نقش افراد) در کتابهای درسی دوره پنج ساله ابتدایی سال ۳۶-۲۵۳۵, ش جامعه شناسی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون, تهران, ص ۸۳ص., نوشته شده.
۱۳۸۰
فرید قاسمی, کتاب. نشر مرکز, تهران, ص هشت، ٢٣٢ ص, ۱۳۸۰.
۱۳۷۸
فرید قاسمی, گ‍ل‍ز‌ار ‌ادب‍‍ی‌، ‌اث‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‍ه‌ ‌از ن‍س‍ی‍م‌ ش‍م‍‍ال‌. پ‍ژو‌ه‍ش‍ن‍‍ام‍ه ادبیات کودک و نوجوان‌, ص ١١٨- ١٢١, ۱۳۷۸.
۱۳۵۶
۲۰ میلیون کتاب درسی توزیع شده است: فروش کتاب درسی از ۱۵ شهریور آغاز می شود. رستاخیز, ص ۱, ۱۳۵۶.
۴۵ میلیون کتاب درسی تا پایان شهریور توزیع می شود. رستاخیز, ص ۲, ۱۳۵۶.
محمد جعفر محجوب, انتخاب و انطباق منابع ادب فارسی برای تدوین کتاب های کودکان و نوجوانان. شورای کتاب کودک, تهران, ص ٤٧ ص, ۱۳۵۶.
صادق همایونی, این کتابهای کودکان. رستاخیز, ص ۴, ۱۳۵۶.
ع. هاشمی حائری, باید بررسی کرد چرا خانواده ها برای ثبت نام فرزندانشان به مدارس ملی علاقه بیشتر نشان می دهند, ( ویژگی های آموزش و پرورش انقلاب ) ". رستاخیز, ص ۹, ۱۳۵۶.
ع. هاشمی حائری, بحث روز: نقائص کتاب های درسی چیست ؟. رستاخیز, ص ۹, ۱۳۵۶.
علی زائر دارابی و محسنی, نیک چهره, تحلیل محتوای کتابهای فارسی کلاسهای اول و دوم و سوم متوسطه نظام جدید آموزش و پرورش, بررسی تصویر زن و مرد در کتابهای مزبور, ش روانشناسی تربیتی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ص ۱۰۷ص., ۱۳۵۶.
دانش آموزان و مسؤلان آموزشی کازرون در میزگرد رستاخیز: سؤالات امتحانی نباید برای همه نقاط یکسان تهیه شود. رستاخیز, ص ۱۶, ۱۳۵۶.
احمد پاک نیت, طرح های آموزشی را باید با دانش آموزان در میان گذاشت. رستاخیز جوان, ص ۷- ۸, ۱۳۵۶.
کتاب درسی، بحث انگیزترین مسئله سال تحصیلی - امسال هیچ دانش آموزی بی کتاب نمی ماند. رستاخیز, ص ۱۹, ۱۳۵۶.
علی اصغر اعرابی, کتاب های درسی نارسا نیست. رستاخیز, ص ۹, ۱۳۵۶.
متخصصان مسائل آموزشی و دانش آموزان درباره دو روز تعطیل برای مدارس نظر می دهند, نسل جوان کمتر می داند و بیشتر می خواهد ". رستاخیز, ص ۱۱, ۱۳۵۶.
۱۳۵۲
راشل لایمن فیلد و نظامی, اسعد, تجزیه و تحلیل کتابهای فارسی ابتدایی اولین دوره (۱۳۰۸) و آخرین دوره (۱۳۴۵). دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون, تهران, ص ۱۲۴ص., ۱۳۵۲.
۱۳۵۰
علی اصغر شمس و نیساری, سلیم, بحث درباره ی روش تدریس زبان در دبستان های آذربایجان و عیوب آن و راهنمایی هایی برای اصلاح, ش علوم تربیتی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ص ۱۱۴ص., ۱۳۵۰.