کاربرگه

Found 74 results
فیلترها: کلیدواژه is آموزش ابتدایی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
ربابه بهروزی و بهنام, جمشید, مفاهیم خانواده (نقش افراد) در کتابهای درسی دوره پنج ساله ابتدایی سال ۳۶-۲۵۳۵, ش جامعه شناسی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون, تهران, ص ۸۳ص., نوشته شده.
۱۳۵۳
گفتگو. پیک معلم و خانواده, ص ۱۵۴-۱۵۷, ۱۳۵۳.
گفتگو درباره مسائل آموزش و پرورش در دبستان. پیک معلم و خانواده, ص ۳۳۴-۳۳۹, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
راشل لایمن فیلد و نظامی, اسعد, تجزیه و تحلیل کتابهای فارسی ابتدایی اولین دوره (۱۳۰۸) و آخرین دوره (۱۳۴۵). دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون, تهران, ص ۱۲۴ص., ۱۳۵۲.
داود نوابی, سن مدرسه رفتن. پیک معلم و خانواده, ص ۴-۸, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
پرویز همای پور, اولویت آموزش ابتدایی بر سطوح دیگر. آیندگان, ص ۵-۷, ۱۳۵۱.
جدایی از خانه ورود به دبستان. پیک معلم و خانواده, ص ۶-۹, ۱۳۵۱.
در کلاس درس. پیک معلم و خانواده, ص ۱۶-۱۸, ۱۳۵۱.
۱۳۴۶
امیر هوشنگ زند وکیلی و کاردان, علیمحمد, کیفیت آموزش ابتدایی ایران در حال حاضر, ش فلسفه و علوم تربیتی. دانشگاه تهران, تهران, ص ۹۹ص., ۱۳۴۶.
۱۳۴۴
غلامرضا سلیم, بحث کوتاهی در باب روش آموزش انشاء. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۷۵-۸۲, ۱۳۴۴.
خبرهای فرهنگی : تعلیمات ابتدایی در روستاها زیر نظر سپاه دانش قرار گرفت. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۷۹, ۱۳۴۴.
خوب نوشتن. پیک معلم, ص ۲-۳, ۱۳۴۴.
۱۳۳۹
اخبار فرهنگ : اقدامات فرهنگ نائین. آموزش و پرورش, ص ۶۰, ۱۳۳۹.
۱۳۳۶
محمد پروین گنابادی, چگونگی تدریس در کلاس اول. آموزش و پرورش, ص ٨-١٤, ۱۳۳۶.
۱۳۳۵
آئین نامه امتحانات دبستانها. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۸۳۱-۸۳۴, ۱۳۳۵.
۱۳۳۱
اقبال یغمایی, اداره فرهنگ. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۳, ۱۳۳۱.
۱۳۲۹
کتاب درسی کلاس اول دبستان. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, ۱۳۲۹.
۱۳۲۳
جبار باغچه بان, ارزش زحمات یکساله آموزگار و شاگردان در کلاس اول. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۹۰-۹۵, ۱۳۲۳.
صدیق, اهمیت خواندن. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۶۳, ۱۳۲۳.
عیسی صدیق, بخشنامه ها : اداره فرهنگ، دبستان های چهار کلاسه. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۴۲, ۱۳۲۳.
محمد علی فروغی, تعلیمات ابتدایی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۵۷-۴۶۰, ۱۳۲۳.
عباس شوقی, چرا به دبستان می رویم ؟. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۵-۶۷, ۱۳۲۳.
۱۳۱۷
برنامه تحصیلات ابتدایی. تعلیم و تربیت, ص ۷۵-۹۴, ۱۳۱۷.