کاربرگه

Found 43 results
فیلترها: پدیدآورنده is اقبال یغمایی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۳
اقبال یغمایی, اسماعیل مرآت سی و پنجمین وزیر فرهنگ و اوقاف. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۸۲-۴۸۵, ۱۳۵۳.
اقبال یغمایی, دکتر قاسم غنی سی و نهمین وزیر فرهنگ. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۲۱۸-۲۲۱, ۱۳۵۳.
اقبال یغمایی, علی اصغر حکمت سی و چهارمین وزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۱۲-۴۱۹, ۱۳۵۳.
اقبال یغمایی, علی اکبر سیاسی چهلمین وزیر فرهنگ. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۲۸۴-۲۸۸, ۱۳۵۳.
اقبال یغمایی, علی ریاضی سی و هشتمین وزیر فرهنگ. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۶۱-۱۶۳, ۱۳۵۳.
اقبال یغمایی, عیسی صدیق سی و ششمین وزیر فرهنگ. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۷-۶۰, ۱۳۵۳.
اقبال یغمایی, مصطفی عدل سی و ششمین وزیر فرهنگ. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۹۰-۹۶, ۱۳۵۳.
۱۳۵۰
اقبال یغمایی, میرزا احمد خان نصیرالدوله بدر, هجدهمین وزیر معارف ایران ". ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵۶-۶۴, ۱۳۵۰.
۱۳۴۳
اقبال یغمایی, روش تدریس علم الاشیاء در دبستان. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۲۹-۳۳, ۱۳۴۳.
اقبال یغمایی, من پسرم را چنین پرورده ام. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۷-۶۱, ۱۳۴۳.
۱۳۳۴
دانیل دفو, ربنسن کروزئه. بی نا, بی جا, ص ١٨١ص, ۱۳۳۴.
۱۳۳۲
اقبال یغمایی, همکاری خانه و مدرسه. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۵۷-۶۶۱, ۱۳۳۲.
۱۳۳۱
اقبال یغمایی, اداره فرهنگ. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۳, ۱۳۳۱.
اقبال یغمایی و صادقی, الف., رایزن, دو هفته یكبار (نا مرتب) ج. تهران, ۱۳۳۱.
۱۳۳۰
اقبال یغمایی, خاطره - آموزگاری من. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۲۶-۳۴, ۱۳۳۰.
اقبال یغمایی, روش تازه آموزش و پرورش. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۱-۴۸, ۱۳۳۰.
۱۳۲۹
اقبال یغمایی, ارزش تربیتی کارهای دستی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۳-۱۸, ۱۳۲۹.
داتیلیس، پتیت و یغمایی, اقبال, تاثیر اجتماعی کودکستان. آموزش و پرورش, ص ٥٦-٦١, ۱۳۲۹.
اقبال یغمایی, تأثیر اجتماعی کودکستان. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵۶-۶۱, ۱۳۲۹.
اقبال یغمایی, تربیت را چگونه باید آغاز نهاد ؟. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۲-۶۴, ۱۳۲۹.
اقبال یغمایی, دروغگویی کودکان. ماهنامه آموزش و پرورش, صص ۱۴-۱۶، ۴۹-۵۰, ۱۳۲۹.
اقبال یغمایی, سخنی چند درباره تربیت اخلاقی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۹-۵۲, ۱۳۲۹.
۱۳۲۸
اقبال یغمایی, آرامش شرط اساسی اقتدار معلم است. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۷-۱۸, ۱۳۲۸.
اقبال یغمایی, تأثیر تلقین در ایجاد حس اطاعت. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵-۸, ۱۳۲۸.
اقبال یغمایی, تقلید در نظر اطفال. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵۷-۵۹, ۱۳۲۸.
اقبال یغمایی, خبرهای فرهنگی: تأسیس کودکستان در رضائیه. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۳-۶۴, ۱۳۲۸.
آناتول فرانس و یغمایی, اقبال, خوشه انگور. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۹-۵۲, ۱۳۲۸.
اقبال یغمایی, دقت و حافظه. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۳-۱۶, ۱۳۲۸.
اقبال یغمایی, شکوه شاگرد. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵۳-۵۶, ۱۳۲۸.
اقبال یغمایی, شکیبایی و بردباری. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۵-۱۶, ۱۳۲۸.
اقبال یغمایی, علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵۳, ۱۳۲۸.
۱۳۲۷
مونتسوری و یغمایی, اقبال, تأثیر تربیتی حرکت آزاد در کودکان. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵۶-۵۹, ۱۳۲۷.
اقبال یغمایی, توصیه به معلمین تازه کار. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۲۳-۲۵, ۱۳۲۷.
مشایخ فریدنی, دیلمقانیان, ابراهیم, یمینی شریف, عباس, و یغمایی, اقبال, دانش‌آموز, پانزده روز یكبار ج. وزارت فرهنگ، انتشارات اداره كل نگارش, تهران, ۱۳۲۷.
اقبال یغمایی, زبان. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۸-۲۱, ۱۳۲۷.