کاربرگه

Found 28 results
فیلترها: کلیدواژه is گوتمبرگ  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
ويتالى وال بيانکى, آشیانه های جنگلی. گوتنبرگ, تهران, ص (٢١) ص, نوشته شده.
آهنگر جوان. گوتنبرگ, بی جا, ص ١٦ص, نوشته شده.
آل سویریدوف, از تیروکمان تا موشک. گوتنبرگ, تهران, ص ٣٥ص, نوشته شده.
آناتولی نیکالایویچ تامبلین, از گاز چه میدانید؟, دوست نامرئی. گوتنبرک, بی جا, ص ٨٢ص, نوشته شده.
افسانه های قدیم اوکراین. گوتنبرگ, تهران, ص ٢٢٧ص, نوشته شده.
ایوان جوان و عاقل. گوتنبرگ, تهران, ص ٢٧ص, نوشته شده.
میشل زواکو, پ‍اردای‍ان‍ه‍ا. گوتمبرگ, تهران, ص ج, نوشته شده.
ب. ژتیکف, چگونه من انسان کوچولوئی را صید کردم، خانه کوچولوی سفید. گوتمبرگ, بی جا, ص [٣٢] ص, نوشته شده.
آلکساندر دوما, غ‍رش‌ طوف‍ان‌. گوتمبرگ, تهران, ص ۳ج, نوشته شده.
ژول ورن, فرزندان کاپتین گرانت. گوتمبرگ, بی جا, ص ٧١٢ص, نوشته شده.
مایکل وست, ق‍اض‍ی‌ ک‍وچ‍ک‌. گوتمبرگ, بی جا, ص ۱۵ ص, نوشته شده.
آلکساندر دوما, ک‍ن‍ت‌ م‍ون‍ت‌ ک‍ری‍س‍ت‍و. گوتمبرگ, تهران, ص ۷۲۲ص‌, نوشته شده.
آلکسی نیکالایویچ تولستوی, گرگ و بزغاله. گوتنبرگ, تهران, ص ١٦ص, نوشته شده.
جاناتان سویفت, مسافرتهای گولی‏ور. گوتنبرگ, تهران, ص ۲۸۹ ص, نوشته شده.
۱۳۵۱
رابرت لوئی استیونسون‌, جزیره گنج‌. گوتمبرگ‌, تهران‌, ص ۳۶۱ ص‌, ۱۳۵۱.
۱۳۴۲
افسانه های هندی. گوتنبرگ, تهران, ص ١٤٩ص, ۱۳۴۲.
آلکسی نیکالایویچ تولستوی, خروسک تاج طلائی, افسانه ملی روسی. گوتمبرگ, تهران, ص [١٦] ص, ۱۳۴۲.
۱۳۴۰
لازار لاگین, ابن خطاب. گوتنبرگ, تهران, ص ٣١٥ ص, ۱۳۴۰.
۱۳۳۹
چند داستان برای کودکان, از ادبیات خارجی. گوتمبرگ, تهران, ص ٢ج, ۱۳۳۹.
۱۳۳۷
چارلز دیکنز, ماجراهای اولیورتویست. گوتمبرگ, تهران, ص ۴۲۳ص, ۱۳۳۷.
۱۳۳۶
ژول ایپولیت لرمینا, پسر کنت مونت کریستو. گوتمبرگ, تهران, ص ٢ج, ۱۳۳۶.
ژول ورن, دور دنیا در هشتاد روز. گوتمبرگ‌, تهران‌, ص ۳٣٧ص‌, ۱۳۳۶.
آلکساندر دوما, کنت مونت کریستو, (مصور). گوتمبرگ, تهران, ص ٦٦ص, ۱۳۳۶.
۱۳۳۵
ژول ورن, جزیره اسرار آمیز. گوتمبرگ, تهران, ص ١٤ج, ۱۳۳۵.
ژان ژاک روسو, هلوئیز جدید, یا نامه های دو عاشق. گوتمبرگ, تهران, ص ١٠٠ص, ۱۳۳۵.
۱۳۳۴
مارک تواین, شاهزاده و گدا. گوتمبرگ, تهران, ص ٢٥٣ص, ۱۳۳۴.
۱۳۳۳
عمادالدین عصار, اسرار حقه‏بازی. گوتمبرگ, تهران، مشهد, ص ١٢٧ص, ۱۳۳۳.
۱۳۳۲
حسینقلی مستعان, عشق مقدس. گوتمبرگ‌, تهران, ص ١٥٢ ص, ۱۳۳۲.