کاربرگه

Found 349 results
فیلترها: کلیدواژه is داستان فارسی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۴۳
شیرین معرفت, سه پسر زرنگ. معرفت, تهران, ص ١٦ص, ۱۳۴۳.
شیرین معرفت, همایون. کانون معرفت, تهران, ص ١٦ص, ۱۳۴۳.
۱۳۴۲
ابوالفتح قهرمانی, افسانه مادر من. بی نا, بی جا, ص ١٢٥ص, ۱۳۴۲.
۱۳۳۹
فریدون تنکابنی, مردی در قفس. سازمان مطبوعاتی گلستان, تهران, ص ٨٠ص, ۱۳۳۹.
۱۳۳۷
حسین احمدی پور, ادبیات کودکان. كتابفروشی تهران, تبریز, ص ٨٠ص, ۱۳۳۷.
۱۳۳۶
خواندنیها و سرگرمیها, برای سال پنجم ابتدائی‌. صندوق مشترک فرهنگی ایران و امریکا, تهران‌, ص ج, ۱۳۳۶.
۱۳۳۵
عباس یمینی شریف, پول کار نکرده. کیهان بچه ها, ص ٢٣-٢٦, ۱۳۳۵.
خواندنیها و سرگرمیها, برای سال ششم ابتدائی‌. صندوق مشترك فرهنگی ایران و امریكا, تهران‌, ص ۲ج‌, ۱۳۳۵.
احسان یارشاطر, داستانهاى شاهنامه. صندوق مشترک فرهنگی ایران و امریکا, بی جا, ص ج, ۱۳۳۵.
۱۳۳۴
فضل الله مهتدی (صبحی), د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ی‌ دی‍و‌ان‌ ب‍ل‍خ‌. ‌ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۱۱۱ص‌, ۱۳۳۴.
۱۳۳۳
عباس یمینی شریف, باغبان و ریشه کن. دانش آموز, ص [٢]-٤, ۱۳۳۳.
عباس یمینی شریف, ترس از مجسمه. دانش آموز, ص [٣٠]-٣٢, ۱۳۳۳.
عباس یمینی شریف, در جستجوی بهترین آفریده خدا. دانش آموز, ص [١١]-١٥, ۱۳۳۳.
۱۳۳۲
حسینقلی مستعان, عشق مقدس. گوتمبرگ‌, تهران, ص ١٥٢ ص, ۱۳۳۲.
۱۳۳۱
عباس یمینی شریف, بهترین بخشش. شیر و خورشید سرخ ایران, صص ۷-۸, ۱۳۳۱.
۱۳۲۹
عباس یمینی شریف, از حرف تا عمل. دانش آموز, ص ٢٥-٢٨, ۱۳۲۹.
۱۳۲۳
عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی, س‍ی‍‍اه‌پ‍وش‍‍ان. بنگاه کتاب و نوشت افزار فروشی ح‍س‍ن‌- م‍‍ع‍رف‍ت, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ١٨٨ص, ۱۳۲۳.
۱۳۲۰
محمد علی جمالزاده, پ‍ل‍ن‍گ. ب‍ن‍گ‍‍اه‌ م‍طب‍و‌ع‍‍ات‍‍ی‌ ‌اف‍ش‍‍ار‌ی‌, ت‍‍ه‍ر‌ان, ص ۴۰ ص, ۱۳۲۰.
۱۳۱۵
حیدر بیگ قزلباش. مطبعه اخوان کتابچی, تهران, ص ٤٠ ص, ۱۳۱۵.
زهرا کیا (خانلری), رهبر دوشیزگان. كتابخانه مركزى, طهران, ص ٣٧٤ص, ۱۳۱۵.
۱۳۱۲
زهرا کیا (خانلری), پروین و پرویز. مطبعه اطلاعات، مطبعه مهر, بی جا, ص ١٠٣ص, ۱۳۱۲.
عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی, س‍ل‍ح‍ش‍ور. ک‍ت‍‍اب‍خ‍‍ان‍ه‌ ‌اق‍ب‍‍ال‌، مطبعه دانش, ط‍ه‍ر‌ان, ص ٢١٢ص, ۱۳۱۲.
۱۳۰۵
د‌اس‍ت‍‍ان‌ م‍‍ان‍‍ی‌ ن‍ق‍‍اش. م‍طب‍‍ع‍ه‌ ش‍ورو‌ی‌، م‍روج‌ ک‍ت‍‍اب‍چ‍‍ی‌ و ک‍ت‍‍اب‍خ‍‍ان‍ه‌ خ‍ی‍‍ام‌, بی جا, ص ج, ۱۳۰۵.
یحیی دولت آبادی, شهرناز: داستان ادبی، اخلاقی و تاریخی. مطبعه مجلس, طهران, ص ٢٥٨ص, ۱۳۰۵.
عروسى کردن پیره زن نود ساله. دارالخلافه, طهران, ص ٨ ص, ۱۳۰۵.
۱۳۰۴
د‌ام‌ گ‍س‍ت‍ر‌ان, ی‍‍ا ‌ان‍ت‍ق‍‍ام‌ خ‍و‌ا‌ه‍‍ان‌ م‍زدک. م‍روج‌ ک‍ت‍‍اب‍چ‍‍ی‌، مطبعه مجلس, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ٢ج, ۱۳۰۴.
عروسى کردن بهلول, (بجهت سرگرمی اطفال). مطبعه علمى, تهران, ص ٧ ص, ۱۳۰۴.
۱۳۰۲
د‌ام‌ گ‍س‍ت‍ر‌ان‌, ی‍‍ا ‌ان‍ت‍ق‍‍ام‌ خ‍و‌ا‌ه‍‍ان‌ م‍زدک. مطبع شرافت, ب‍م‍ب‍ئ‍‍ی‌, ص ٢ج, ۱۳۰۲.