داستانهاى شاهنامه

عنوانداستانهاى شاهنامه
گونهکتاب
شماره دسترسی٧٤٢ک
پدیدآورندگانیارشاطر, احسان
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٩-

پدیدآورندگان همکارپور, محمود جواد
ناشرصندوق مشترک فرهنگی ایران و امریکا
مکان انتشاربی جا
سال انتشار۱۳۳۵
تعداد صفحهج
اندازه٥/١٤*٢٢س.م
پدیدآورندگان

نگارش احسان یارشاطر؛ [تصویرگر محمود جوادى پور]

موضوعاحسان یارشاطر, ادبیات تالیف, بازنویسی, داستان حماسی, داستان فارسی, صندوق مشترک فرهنگی ایران و آمریکا, کتاب, مجموعه ها, محمود جوادى پور
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه‏ و سفيد ، رنگی)

عنوان کوتاهمجموعه کتابهای نو
تیراژ٥٠٠٠ن
متن کامل

مجموعه ی ۷ داستان، شامل: جشن سده؛ داستان کاوه آهنگر؛ داستان ایرج؛ ....Sportswear free shipping | Nike