س‍ی‍‍اه‌پ‍وش‍‍ان

عنوانس‍ی‍‍اه‌پ‍وش‍‍ان
گونهکتاب
شماره دسترسی۳۰۶۲ک
پدیدآورندگانصنعتی زاده کرمانی, عبدالحسین
تاریخ تولد - وفات

١٢٧٣-١٣٥٢

ناشربنگاه کتاب و نوشت افزار فروشی ح‍س‍ن‌- م‍‍ع‍رف‍ت
مکان انتشارت‍‍ه‍ر‌ان‌
سال انتشار۱۳۲۳
تعداد صفحه١٨٨ص
اندازه١٥*٥/١٢س.م
پدیدآورندگان

‌از ‌آث‍‍ار ص‍ن‍‍ع‍ت‍‍ی‌ ز‌اده‌ ک‍رم‍‍ان‍‍ی‌

موضوعادبیات تالیف, داستان فارسی, داستان ماجرایی, ص‍ن‍‍ع‍ت‍‍ی‌ ز‌اده‌ ک‍رم‍‍ان‍‍ی‌, عبدالحسین ص‍ن‍‍ع‍ت‍‍ی‌ ز‌اده‌ ک‍رم‍‍ان‍‍ی‌, کتاب
گروه سنی(د، ه)
بهاء

٤٠ریال

متن کامل

در سال ۸۷ هجرى در شهر کوفه برده‏ فروشى، تجارتی پررونق است. روزی ابراهیم همراه ارباب یهودى خود عزرا، بردگان را براى فروش عرضه مى‏کند. ابراهیم بر سر رفتار غیر انسانى عزرا با بردگان، با او درگیر ‏می شود. ابراهیم براى دادخواهى نزد حاکم کوفه می رود و با ابومسلم آشنا می شود. ابراهیم و ابومسلم پس از چندى براى دگرگون کردن اوضاع اجتماعى و گرفتن داد ستمدیدگان از ستمکاران یار و یاور یکدیگر می شوند.