کاربرگه

Found 1342 results
فیلترها: کلیدواژه is ادبیات ترجمه  [برداشتن فیلترها]
۱۳۲۵
ب پریوالوا, داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ی‍ک‌ خ‍ان‍واده‌ م‍ه‍رب‍ان‌. ه‍م‍گ‍ام‌ ب‍ا ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌, تهران, ص (۲۴) ص, ۱۳۲۵.
جک لندن, ه‍م‍س‍ر رئ‍ی‍س‌ ق‍ب‍ی‍ل‍ه‌. بامداد, تهرا, ص ۳۲ ص, ۱۳۲۵.
۱۳۲۴
آرکادی پتروویچ گایدار, تیمور و دسته او. اداره نشریات بزبانهای خارجه, مسکو, ص ١٧٥ص, ۱۳۲۴.
۱۳۲۲
هانس کریستیان اندرسن, بلبل. بنگاه مطبوعاتى وبازرگانى فرهنگ, تهران, ص ٢٠ص, ۱۳۲۲.
شارل پرو, پسر کاکلى. [بنگاه مطبوعاتى وبازرگانى فرهنگ], تهران, ص [١۲] ص, ۱۳۲۲.
شارل پرو, پوستین. [بنگاه مطبوعاتى وبازرگانى فرهنگ], تهران, ص ۲۰ص, ۱۳۲۲.
شارل پرو, دختر زیبا. [بنگاه مطبوعاتى وبازرگانى فرهنگ], تهران, ص ١٢ص, ۱۳۲۲.
و و پیتر, دم دروازه خاور, یک داستان شرقی حاوی اسراری از عالم طبیعت که در آخر داستان کشف میشود. روزنامه خورشید ایران, تهران, ص ٦٧ص, ۱۳۲۲.
شارل پرو, فرشته. [بنگاه مطبوعاتى وبازرگانى فرهنگ], تهران, ص [١۶]ص, ۱۳۲۲.
هانس کریستیان اندرسن, قوهاى وحشى. بنگاه مطبوعاتى فرهنگ, تهران, ص ١۶ ص, ۱۳۲۲.
کلاه قرمزی. بنگاه مطبوعاتى و بازرگانى فرهنگ, [طهران], ص ۶ص, ۱۳۲۲.
شارل پرو, گربه چکمه‏ پوش. [بنگاه مطبوعاتى و بازرگانى فرهنگ], تهران, ص ١۴ص, ۱۳۲۲.
۱۳۲۰
هانس کریستیان اندرسن, ق‍و‌ه‍‍ا‌ی‌ وح‍ش‍‍ی. بنگاه پ‍روی‍ن‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ٥٨ ص, ۱۳۲۰.
۱۳۱۹
ژول ورن, الماسپاره. مروج, تهران, ص ١٦٧ص, ۱۳۱۹.
۱۳۱۷
دانیل دفو, روبن سن کروزو. شرکت مطبوعات, طهران, ص ٤٩ص, ۱۳۱۷.
۱۳۱۶
اورلین ر. گارات, شهر درخشان, یك تمثیل روحانی. چاپخانه بروخیم, طهران, ص ١٣٣ص, ۱۳۱۶.
۱۳۱۴
ابوتراب شایگان, دسته دزدان. حسين برياني شبستري، مطبعه سپهر, طهران, ص ۱۷ ص, ۱۳۱۴.
آلن پنکرتون, عفریته دوچرخه‏سوار. حسين برياني شبستري، مطبعه سپهر, طهران, ص ۱۷ ص, ۱۳۱۴.
۱۲۸۴
آلکساندر دوما, کنت و مونت کریستو. بی نا, تبریز, ص ٨٤٧ ص, ۱۲۸۴.
۱۲۷۷
آلکساندر دوما, سه نفر تفنگدار. دارالطباعه دولتى, تبریز, ص ۳ج (در یك مجلد), ۱۲۷۷.