اوراشیما

عنواناوراشیما
گونهمقاله
نویسندگانهدایت, صادق
ناشرسخن
سال تولد۱۳۲۳
تاریخ نشر

دی ۱۳۲۳

شماره

س۲ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۳-۴۵
پدیدآورندگان

مترجم صادق هدایت

موضوعادبیات ترجمه, افسانه پریانی, سخن, صادق هدایت, مقاله
متن کامل

اوراشیما ماهیگیری ژاپنی است که شبی دختر دریای ژرف او را در آغوش می گیرد و از وی می خواهد یک شب کنارش بماند . پس از پایان شب، دختر دریای ژرف جعبه ای از گوش ماهی به رنگ های رنگین کمان به او یادگاری می دهد و روی ماسه ها رهایش می کند. اوراشیما به خانه برمی گردد. ولی هیچ کس را نمی شناسد. تنها یک پیرمرد اوراشیما را می شناسد به او می گوید اوراشیما و نوه هایش مرده اند. اوراشیما به آرامگاه خانواده اش می رود و سپس درکنار دریا جعبه ی یادگار دختر دریای ژرف را باز می کند و زندگی را بدرود می گوید.