داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ی‍ک‌ خ‍ان‍واده‌ م‍ه‍رب‍ان‌

عنوانداس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ی‍ک‌ خ‍ان‍واده‌ م‍ه‍رب‍ان‌
گونهکتاب
شماره دسترسی۲۲۸۶ک
پدیدآورندگانپریوالوا, ب
پدیدآورندگان همکارلطفی (دادور), المیرا
ناشره‍م‍گ‍ام‌ ب‍ا ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۲۵
تعداد صفحه(۲۴) ص
اندازه۲۴*۲۴س.م
پدیدآورندگان

گ‍ردآورن‍ده‌ ب‌ -پ‍ری‍وال‍وا؛ م‍ت‍رج‍م‌ ال‍م‍ی‍را ل‍طف‍ی

موضوعادبیات ترجمه, افسانه چون و چرایی, ال‍م‍ی‍را ل‍طف‍ی, المیرا لطفی دادور, ب‌ -پ‍ری‍وال‍وا, ب. پ‍ری‍وال‍وا, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

متن کامل

مجموعه ۴ داستان، شامل: گوزنها دویدن را چگونه یاد گرفتند؛ چرا زمستان در قطب آفتاب وجود ندارد؛ چگونه روباههاى قطبى سگ آبى را گول زدند؛ و...Asics shoes | Nike nike air max paris 1 patch 2017 , Sneakers , Ietp STORE