ادبیات معاصر شوروی: نامه یک دختر اسیر

عنوانادبیات معاصر شوروی: نامه یک دختر اسیر
گونهمقاله
نویسندگانآرکاد,, خانلری, زهرا
ناشرسخن
سال تولد۱۳۲۳
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۲۳

شماره

س۲ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۱۹-۲۲۱
پدیدآورندگان

مترجم: زهرا خانلری

موضوعآرکاد, ادبیات ترجمه, ادبیات جنگ, زهرا خانلری, سخن, شعر, مقاله
متن کامل

شعر یک دختر اسیر دشمن در نامه ای به یکی از سربازان وطنش.