کاربرگه

Found 15 results
فیلترها: کلیدواژه is بهرنگ  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
صمد بهرنگی, پسرک لبو فروشو چند قصه دیگر براى کودکان. اولدوز, بی ج, ص ۴۰ص, نوشته شده.
سیروس سالمی, زمستون. [بهرنگ], بی جا, ص [٢٤]ص, نوشته شده.
۱۳۵۷
صمد بهرنگی, اولدوز و عروسک سخنگو. دنیا، روزبهان, تهران, ص ۶۰ ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۳
لویی گی یو, خانه مردم. بهرنگ, تهران, ص ١٥٢ص, ۱۳۵۳.
سیروس سالمی, دوست دریا, برای کودکان و نوجوانان. بهرنگ, تهران, ص ٦٢ص, ۱۳۵۳.
سیروس سالمی, دوست دریا براى کودکان و نوجوانان. بهرنگ, تهران‌, ص ٦٢ص, ۱۳۵۳.
هوشنگ باختری, سگ با وفا, برای کودکان و نوجوانان. بهرنگ, تهران, ص ٧٥ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
صمد بهرنگی, ماهى سیاه کوچولو. كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان, تهران, ص ۴۰ ص, ۱۳۵۲.
۱۳۴۸
صمد بهرنگی, ۲۴ بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری. شمس, تبریز, ص ۳۲ص, ۱۳۴۸.
صمد بهرنگی, اولدوز و عروسک سخنگو. شمس, تبريز, ص ٦٠ ص, ۱۳۴۸.
صمد بهرنگی, پسرک لبوفروشو چند قصه دیگر. شمس، دنیا, تبریز، تهران, ص ۴٠ص, ۱۳۴۸.
صمد بهرنگی, قصه ی اولدوز و کلاغ‏ ها. شمس, تبریز, ص ۶۳ص, ۱۳۴۸.
صمد بهرنگی, قوچ على و دختر پادشاه:افسانه ی محبت. شمس، دنیا, تبریز، تهران, ص ۲٩ص, ۱۳۴۸.
صمد بهرنگی, یک هلو و هزار هلو. شمس، دنیا, تبریز, ص ۳۵ص, ۱۳۴۸.
۱۳۴۶
صمد بهرنگی, اولدوز و عروسک سخنگو. ابن سینا, تبریز, ص ۶۰ ص, ۱۳۴۶.