پسرک لبو فروشو چند قصه دیگر براى کودکان

عنوانپسرک لبو فروشو چند قصه دیگر براى کودکان
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٨٠ک
پدیدآورندگانبهرنگی, صمد
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۸-۱۳۴۷

عنوان دیگر

عنوان روى جلد: پسرک لبو فروش

ناشراولدوز
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۴۰ص
اندازه۲۱ *۱۴س.م
پدیدآورندگان

نوشته ی بهرنگ

موضوعادبیات تالیف, افسانه حماسی, افسانه علمی, افسانه ها و قصه های ایرانی, اولدوز, بهرنگ, داستان اجتماعی, داستان علمی- تخیلی, صمد بهرنگی, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(ج، د)
بهاء

۴۰ ریال

متن کامل

مجموعه ی ۶ داستان، شامل: پسرک لبو فروش؛ سرگذشت دانه برف؛ پیرزن و جوجه طلایى‏اش؛ و... همراه با مقدمه ای درباره ى افسانه های قدیمی و کتاب دده قورقود.latest jordan Sneakers | Patike – Nike Air Jordan, Premium, Retro Klasici, Sneakers , Iicf