۲۴ بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری

عنوان۲۴ بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری
گونهکتاب
شماره دسترسی٧ک
پدیدآورندگانبهرنگی, صمد
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۸-۱۳۴۷

عنوان دیگر

عنوان روی جلد: بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری

ناشرشمس
مکان انتشارتبریز
سال انتشار۱۳۴۸
تعداد صفحه۳۲ص
اندازه۵ /۲۱*۳/۱۴ س.م
پدیدآورندگان

نوشته ی بهرنگ

موضوعادبیات تالیف, بهرنگ, بهروز دهقانی, داستان اجتماعی, داستان ترکی, شمس, صمد بهرنگی, صمد بهرنگى, کتاب, مامین سیبیریاك
گروه سنی(ج ، د )
بهاء

۳۰ریال

نوبت چاپچاپ اول و دوم و سوم: ۱۳۴۸
متن کامل

پسر فقیری همراه پدرش براى کار به شهر مى رود. در آنجا با چند بچه ی خیابانى آشنا مى شود. او هر شب به تماشاى مغازه ی اسباب بازى فروشى می ایستد و با دیدن اسباب بازی ها خیال پردازی می کند، روزی مردی با دخترش به مغازه ی اسباب بازی فروشی مى آید و شتری را که پسر بسیار دوست دارد، برای دخترش مى خرد . پسر هر کاری کند آن ها شتر را نبرند، موفق نمى شود.Running Sneakers | Klær Nike