اولدوز و عروسک سخنگو

عنواناولدوز و عروسک سخنگو
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٤٣٣ک
پدیدآورندگانبهرنگی, صمد
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۸-۱۳۴۷

ناشرشمس
مکان انتشارتبريز
سال انتشار۱۳۴۸
تعداد صفحه٦٠ ص
اندازه۲۰*۱۴س.م
پدیدآورندگان

نوشته ی بهرنگ

موضوعادبیات تالیف, بهرنگ, شمس, صمد بهرنگی, فانتزى آذربايجانى, کتاب
گروه سنی(ج ، د)
بهاء

۶۰ریال

نوبت چاپچاپ اول: ۱۳۴۶، چاپ دوم ۱۳۴۷، چاپ سوم و چهارم: ۱۳۴۸
متن کامل

اولدوز با زن بابای بی رحمش زندگی می کند. تنها کسی که اولدوز می تواند با او بازی و درد دل کند، عروسک بزرگش است. روزی که او از کشتن گاوش بسیار ناراحت و غصه دار است، عروسکش به سخن در می آید و اولدوز و یاشار، پسر همسایه را به دنیای عروسک ها در جنگل می برد. زن بابا به عروسک اولدوز شک می کند و او را گم و گور می کند. اولدوز دوباره عروسکی درست می کند ولی زن بابایش این عروسک را هم می سوزاند.buy footwear | Nike Air Max