قوچ على و دختر پادشاه:افسانه ی محبت

عنوانقوچ على و دختر پادشاه:افسانه ی محبت
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٤٤٣ک
پدیدآورندگانبهرنگی, صمد
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۸-۱۳۴۷

عنوان دیگر

عنوان روی جلد: افسانه ی محبت

ناشرشمس، دنیا
مکان انتشارتبریز، تهران
سال انتشار۱۳۴۸
تعداد صفحه۲٩ص
اندازه۵/۱۴*۵/۱۴س.م
پدیدآورندگان

نوشته ی بهرنگ

موضوعادبیات تالیف, افسانه شاهی, افسانه محبت, افسانه ها و قصه های ایرانی, بهرنگ, شمس،دنیا, صمد بهرنگی, کتاب
گروه سنی(ج،د)
بهاء

۸ریال

عنوان کوتاهکتاب کودک؛ ٣
نوبت چاپچاپ سوم: ۱۳۴۸
متن کامل

دختر پادشاه بسیار خودخواه است. قوچ علی نوکر دختر پادشاه وظیفه دارد که از او مراقبت بکند و کارهایش را انجام بدهد. روزی قوچ علی به دختر پادشاه اظهار علاقه مى کند. دختر پادشاه دستور مى دهد. قوچ علی را از قصر بیرون بکنند. او روز به روز خودخواه تر می شود تا این که کبوتری خواب او را مى گیرد و دختر پادشاه دچار بی خوابی مى شود. حکیم پیری دوای دختر پادشاه را گوش کردن به "افسانه ی محبت" مى داند. قوچ علی سرگذشت خود را برای دختر پادشاه تعریف مى کند. او با شنیدن این سرگذشت از رفتار خود پشیمان مى شود و با قوچ علی ازدواج مى کند.Nike Sneakers | Sneakers