اولدوز و عروسک سخنگو

عنواناولدوز و عروسک سخنگو
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٣١٣ک
پدیدآورندگانبهرنگی, صمد
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۸-۱۳۴۷

ناشردنیا، روزبهان
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه۶۰ ص
اندازه۵/۳۰*۳/۱۴س.م
پدیدآورندگان

نوشته ی بهرنگ

موضوعادبیات تالیف, بهرنگ, صمد بهرنگی, فانتزى آذربايجانى, کتاب
گروه سنی(ج،د)
بهاء

۳۰ریال

متن کامل

اولدوز با زن بابای بی رحمش زندگی می کند. تنها کسی که اولدوز می تواند با او بازی و درد دل کند، عروسک بزرگش است. روزی که او از کشتن گاوش بسیار ناراحت و غصه دار است، عروسکش به سخن در می آید و اولدوز و یاشار، پسر همسایه را به دنیای عروسک ها در جنگل می برد. زن بابا به عروسک اولدوز شک می کند و او را گم و گور می کند. اولدوز دوباره عروسکی درست می کند ولی زن بابایش این عروسک را هم می سوزاند.Running Sneakers | Nike Air Max 270