ملانصرالدین: نخستین مجموعه مصور از معروفترین لطیفه هایملابطریقه کارتون باضافه: لطیفه های منتشر نشده ملا.

عنوانملانصرالدین: نخستین مجموعه مصور از معروفترین لطیفه هایملابطریقه کارتون باضافه: لطیفه های منتشر نشده ملا.
گونهکتاب
شماره دسترسی١١٩٩ک
ناشرکتاب توفیق
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۸
تعداد صفحه[٨٤]ص
اندازه۲۵*٥/١٧ س.م
موضوعادبیات تالیف, داستان طنزآمیز, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(ج- ه)
وضعیت رنگ

مصور، کمیک استریپ، نقاشی (سیاه و سفید)

عنوان کوتاهنشریه شماره؛ ۱۱: کتاب توفیق
متن کامل

مجموعه ی ۹۶ حکایت‏ از ملانصرالدین، شامل: برازنده نیست؛ جشن در آن دنیا؛ سیزده بدر ملا؛ و....url clone | balerínky