بابابزرگ و نوه نیم وجبی

عنوانبابابزرگ و نوه نیم وجبی
گونهکتاب
شماره دسترسی٢١٩٠ک
پدیدآورندگان همکاردزفولی, اسمعیل, دزفولی, مهری
عنوان فرعیشامل چهل و یک داستان کوتاه جالب
ناشرسنائی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۵
تعداد صفحه١٦٠ص
اندازه١٧*٢٤ س.م
پدیدآورندگان

مترجم و نویسنده اسمعیل دزفولی، [مهری دزفولی]

موضوعادبیات تالیف, ادبیات ترجمه, اسمعیل دزفولی, افسانه جانوری, داستان روسی, داستان طنزآمیز, داستان فرانسوی, سرگذشتنامه داستانی, سنائی, کتاب, لطایف و حكم, مجموعه ها, مهری دزفولی
گروه سنی(د، ه)
بهاء

١٢٠ ریال

متن کامل

مجموعه ی ۴۱ داستان، شامل: شیر و سگ توله؛ دو خواهر و دامنی قارچ؛ کوسه ماهى؛ و ....Adidas footwear | Ανδρικά Nike