ل‍ورل‌ و ه‍اردی‌: ه‍دی‍ه‌ ت‍ول‍د اس‍ت‍ان‍ل‍ی‌

عنوانل‍ورل‌ و ه‍اردی‌: ه‍دی‍ه‌ ت‍ول‍د اس‍ت‍ان‍ل‍ی‌
گونهکتاب
شماره دسترسی۱۲۸۰ک
پدیدآورندگانهارمون, لابری
ناشرک‍وروش
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۱۶ ص
اندازه۱۴*۲۱س.م
پدیدآورندگان

[لاب‍ری‌ ه‍ارم‍ون‌]

موضوعادبیات ترجمه, داستان امریکایی, داستان طنزآمیز, کتاب, کورش, لاب‍ری‌ ه‍ارم‍ون‌
گروه سنیب، ج
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی(رن‍گ‍ی‌)

عنوان کوتاهس‍ری‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ل‍ورل‌ و ه‍اردی‌؛۷
متن کامل

روز تولد استان است. الى براى او سورتمه ی قرمز رنگى می‌خرد. ولى چون باید در برف سوار شود، منتظر می‌ماند تا برف بیاید. استان وقتى سوار سورتمه می‌شود چندین بار زمین می‌خورد. الى هم که سوار می‌شود تا به استان یاد بدهد در حصار فرو می‌رود. استان تصمیم می‌گیرد دیگر سوار سورتمه نشود.Sportswear Design | Nike Air Max 270