کتاب کلیات ملانصرالدین

عنوانکتاب کلیات ملانصرالدین
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٥٥ک
ناشربی نا
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٨٠ ص
اندازه٥/٢١*٥/١٤ س.م
موضوعادبیات تالیف, بی نا, داستان طنزآمیز, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

متن کامل

مجموعه ی ۲۱۰ حکایت‏ از ملانصرالدین، شامل: ملاحی ملا؛ عربی خوانددن ملا؛ پنیر خواستن ملا؛ و....jordan release date | Women's Designer Sneakers - Luxury Shopping