کاربرگه

Found 22 results
فیلترها: کلیدواژه is ابن سینا،فرانکلین  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
برتا موریس پارکر, جانداران. ابن سینا، فرانکلین, بی جا, ص ٣٦ص, نوشته شده.
برتا موریس پارکر, دانشمند و وسائل کارش. ابن سینا، فرانکلین, تهران, ص ٣٦ص, نوشته شده.
ایرما وبر, روی زمین و زیر زمین‌. ابن سینا، فرانکلین, تهران, ص [٣٢] ص, نوشته شده.
برتا موریس پارکر, سطح متغیر زمین‌. ابن‌سینا، فرانكلین, بی جا, ص ۳۶ ص, نوشته شده.
۱۳۵۴
کریم کشاورز, حسن صباح. ابن سینا، فرانکلین, تهران, ص ٢٥٥ص, ۱۳۵۴.
۱۳۵۲
میریام اوا میس, خواهر وسطی‌. ابن سینا، فرانکلین, تهران‌، [نیویورک], ص ۱۲۸ص, ۱۳۵۲.
النور کلایمر, در جستجوی فسیل زنده. ابن سینا، فرانکلین, تهران, ص ۱۰۹ص, ۱۳۵۲.
۱۳۴۹
النور کامرون, پ‍رواز ع‍ج‍ی‍ب‌ ب‍ه‌ س‍ی‍اره‌ ق‍ارچ‌. اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌, تهران, ص ۱۹۳ص‌, ۱۳۴۹.
۱۳۴۸
رز وایلر, داستان عصر یخبندان. ابن سینا، فرانكلین, تهران, ص ۱۱۵ص, ۱۳۴۸.
محمد ابراهیم باستانی پاریزی, شاه منصور, پهلوان گرز هفده من. ابن سینا، فرانکلین, تهران, ص ١٩٧ص, ۱۳۴۸.
عبدالحسین نوائی, کریم خان زند. ابن سینا، فرانکلین, تهران, ص ٣٢٤ص, ۱۳۴۸.
۱۳۴۶
لطف الله هنرفر, اصفهان. ابن سینا، فرانکلین, تهران, ص ٢٧٤ص, ۱۳۴۶.
محمد دبیر سیاقی, سلطان جلال الدین خوارزمشاه. ابن سینا، فرانکلین, تهران, ص ٢٢٧ص, ۱۳۴۶.
یحیی ذکاء, گوهرها. ابن سینا، فرانکلین, تهران, ص ١٢٧ص, ۱۳۴۶.
۱۳۴۵
محمد اسماعیل رضوانی, انقلاب مشروطیت ایران. ابن سینا، فرانکلین, تهران, ص ٢٠٣ص, ۱۳۴۵.
احمد اقتداری, خلیج فارس. ابن سینا، فرانکلین, تهران, ص ٢٦٠ص, ۱۳۴۵.
۱۳۴۴
محمد ابراهیم باستانی پاریزی, یعقوب لیث. ابن سینا، فرانکلین, تهران, ص ٣٥١ص, ۱۳۴۴.
۱۳۳۷
برتا موریس پارکر, ابر و باران و برف. ابن سینا، فرانكلین, تهران، نیویورک, ص ٣٦ ص, ۱۳۳۷.
۱۳۳۶
ادوارد گرین هیوئی, چرا چرخ میچرخد. ابن سینا، فرانکلین, تهران، نیویورک, ص ١٦١ص, ۱۳۳۶.
جان لولین, ماه مصنوعی. ابن سینا، فرانکلین, تهران، نیویورک, ص ٥١ ص, ۱۳۳۶.
برتا موریس پارکر, نزدیکترین همسایه زمین. ابن سینا، فرانکلین, تهران، نیویورک, ص ۳۶ص, ۱۳۳۶.
۱۳۳۳
جورج سارتن, سرگذشت علم, فصولی چند درباره تاریخ علم. ابن سینا، فرانکلین, تهران، قاهره، لاهور، نیویورک, ص ۲۷۱ص, ۱۳۳۳.