اصفهان

عنواناصفهان
گونهکتاب
شماره دسترسی١٨٣٧ک
پدیدآورندگانهنرفر, لطف الله
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٨-

پدیدآورندگان همکاراسلامی ندوشن, محمد علی
ناشرابن سینا، فرانکلین
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۶
تعداد صفحه٢٧٤ص
اندازه٥/١٤*٥/٢٣ س.م
پدیدآورندگان

لطف الله هنرفر؛ زیرنظر محمدعلی اسلامی ندوشن

موضوعابن سینا،فرانکلین, ادبیات تالیف, ادبيات تاليف, اصفهان, غیرداستان, غيرداستان, کتاب, کتاب دانش اجتماعی, لطف الله هنرفر, محمدعلی اسلامی ندوشن
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

١٢٥ ریال

عنوان کوتاهکتاب جوانان برای آشنایی با فرهنگ و تمدن سرزمین ایران؛ ١٠
تیراژ٣٠٠٠ن
متن کامل

مطالبی درباره ی اصفهان، موقعیت طبیعى، تاریخ و مشاهیر آن.Sneakers Store | M2k Tekno